wz
Osvětlení motorového prostoru

Několikrát se mi stalo, že jsem za tmy něco potřeboval v motorovém prostoru, a protože se nechci zdržovat zapojováním lampy nebo hledáním baterky, rozhodl jsem se vyrobit si osvětlení motorového prostoru.
Použil jsem k tomu jednu stropní svítilnu ze Š 120, jednu svítilnu z kufru z Felicie a spínač kontrolky ruční brzdy z Favorita. Spínač jsem ještě nastavil vyříznutím závitu a našroubováním šroubku, na který jsem nasadil gumovou krytku z odvzdušňovacího šroubu brzd. Tento spínač jsem umístil do zadního čela nedaleko blatníku. Svítilny jsem rovněž; umístil na zadní čelo, ale zespod, takže nejsou na první pohled vidět. Pro připevnění svítilen jsem naohýbal objímky z plechu. Na svítilně ze Š 120 jsem musel odstranit pružný jazýček, který drží svítilnu v karoserii a zároveň svítilnu ukostřuje při zavřených dveřích. V tomto zapojení by totiž docházelo ke zkratu. Zapojení jsem zkonstruoval tak, aby bylo možné osvětlení kdykoli vypnout i při otevřené kapotě. Tato konstrukce rovněž umožňuje vynechání dotykového spínače z Favorita, pokud se chceme omezit pouze na ruční spínání. Rozdíl v zapojení bude pouze v tom, že se obě svítilny, místo na spínač, ukostří přímo na kostru vozu. Dotykový spínač propojíme s jedním z kontaktů na svítilně z Felicie a s červeně označeným kontaktem na svítilně ze Š 120 (dříve pro napájení). Druhý kontakt svítilny z Felicie propojíme s prostředním kontaktem na svítilně Š 120, zpravidla označeným zeleně. Na poslední volný kontakt svítilny Š 120 (ten byl spojen s pružným jazýčkem, proto bylo nutné jazýček odstranit) připojíme napájení, to můžeme natáhnout od alternátoru z kontaktu, který je pořád pod proudem. Je vhodné do přívodu napájení vřadit pojistku.
Použitá kombinace svítilen dává světlo o dostatečné intenzitě a pokud je umístíte ve stejných vzdálenostech od blatníků, osvítí prakticky celý motorový prostor.
Pokud chcete použít jen svítilnu Š 120, zapojí se klasicky, tj.: na červený kontakt přívod napájení, na zelený dotykový spínač a na třetí kostra. V tomto případě není nutné odstranění pružného jazýčku, který rovněž může obstarávat spojení s kostrou.
Stejným způsobem jako osvětlení motorového prostoru mám řešené i osvětlení zavadlového prostoru.

Šémátko zapojení

Šémátko zapojení

Umístění

A takhle to vypadá ve skutečnosti

Umístění se spínačem

Rozsvícené světlo a dotykový spínač


Pravá strana

Pravá strana

Lampička

Stropní svítilna Š 120

Lampičky

Detail obou svítilen


Lampičky

Detail obou svítilen zepředu

Autor článku: Martin